ÔĽŅ
loading
CHOOSE CURRENCY:

Ochrana osobn√Ĺch √ļdajov

Vieme, ako v√°Ňĺne m√°te o svoje osobn√© √ļdaje. V√°Ňĺime n√°Ň° vzŇ•ah k z√°kazn√≠kovi s vami a budeme drŇĺaŇ• vaŇ°e s√ļkromie v mysli.
M√°te pr√°vo vedieŇ•, ako ich pouŇĺ√≠vame osobn√© √ļdaje m√īŇĺeme zhromaŇĺńŹovaŇ• s cieńĺom pom√īcŇ• v√°m s objedn√°vkou kvety.
NaŇ°e z√°sady ochrany osobn√Ĺch √ļdajov t√Ĺkaj√ļce sa zhromaŇĺńŹovania, spracovania a distrib√ļcie √ļdajov predstavuje.
Inform√°cie, ktor√© zhromaŇĺńŹujeme sa pouŇĺ√≠va:

  • vykon√°vaŇ• obchodn√© transakcie s vami
  • na zabezpeńćenie dodrŇĺiavania pr√°vnych procesov
  • k zlepŇ°eniu obsahu na naŇ°ich webov√Ĺch str√°nkach
  • ozn√°miŇ• spolońćnosti partneri vaŇ°ej Ňĺiadosti o rezerv√°ciu

ZhromaŇĺńŹovanie inform√°ci√≠

Osobn√© inform√°cie, ktor√© zhromaŇĺńŹujeme m√īŇĺu obsahovaŇ• vŇ°etky inform√°cie, ktor√© ste poskytli n√°m urobiŇ• objedn√°vku kvetov. Toto zahŇēŇąa meno, adresa, telef√≥nne ńć√≠slo, e-mailov√° adresa, d√°tum narodenia. ZhromaŇĺńŹujeme inform√°cie z naŇ°ich str√°nok alebo prostredn√≠ctvom n√°Ň°ho call centra.

M√īŇĺeme zdieńĺaŇ• tieto inform√°cie s n√°Ň°ho kvetin√°rstva, ktor√© poskytuje vaŇ°a objedn√°vka kvety. Ak je to potrebn√©, sme tieŇĺ odovzd√°vaŇ• tieto inform√°cie tret√≠m stran√°m presadzovaŇ• √ļsilie o zbere proti v√°m v d√īsledku poruŇ°enia akejkońĺvek dohody s nami.

Zabezpeńćenia

Chr√°nime naŇ°e inform√°cie o z√°kazn√≠kovi. Ak√©końĺvek osobn√© √ļdaje dost√°vame prostredn√≠ctvom naŇ°ich str√°nok je chr√°nen√Ĺ a Ň°ifrovan√© podńĺa Secure Socket Layer (SSL). Prijali sme, ńćo sme presvedńćen√≠, Ňĺe primeran√© kroky, aby vaŇ°e osobn√© √ļdaje s√ļ pr√≠stupn√© iba pre tie, ktor√Ĺm m√īŇĺeme menovaŇ•.

background image
background image